Arnborg Badesø

Vores badesø er godt besøgt både sommer og vinter, grundet det gode badevand valfarter folk fra nær og fjern til søen. Søen ligger ud til motorvejsafkørsel Arnborg på den midtjyske motorvej, men er ikke generet af denne, da der er masser af beplantning. 

I 2019 blev der bygget toiletfaciliteter ved søen og der forventes indenfor nærmeste fremtid, at komme bad- og omklædningsfaciliteter. 

Badesøen blev skabt på borgerforeningens initiativ, da man anlagde motorvejen, det er dog Herning Kommune der har det overordnede ansvar for søen.